Klimatyzacja a wentylacja – jaka jest różnica?

Klimatyzacja a wentylacja – jaka jest różnica?

Wentylacja i klimatyzacja to dwa odrębne systemy występujące często jednocześnie w nowoczesnym budownictwie, jednak pomimo pewnych cech wspólnych – znacząco się różnią. Na czym polegają te zasadnicze różnice?

Systemy wentylacji i klimatyzacji bardzo często współistnieją w budynkach i niestety – tak samo często są ze sobą mylone, a ich nazewnictwo błędnie stosowane jest wymiennie. 

Zadania systemu wentylacyjnego

Wentylacja jest instalacją, której zadaniem jest usunięcie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia i wtłoczeniu świeżego – zamknięte obiekty muszą posiadać tego typu system wymiany powietrza. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych. 

Tradycyjny model wentylacji w budynkach to wentylacja grawitacyjna, która działa dzięki konwekcji – naturalnemu przepływowi powietrza, który wynika z różnic jego gęstości oraz różnic ciśnienia. Źródłem dostępu świeżego powietrza do pomieszczeń są umiejscowione nad oknami nawiewniki. Z kolei zanieczyszczone powietrze usuwane jest z budynku poprzez kominy wentylacyjne. Wentylacja grawitacyjna to prosty, ekologiczny system, który nie wymaga zasilania elektrycznego.

Wśród systemów wentylacyjnych można wymienić dwa rodzaje:

  • grawitacyjny – opisany powyżej, działa dzięki różnicy ciśnień w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku,
  • mechaniczny – przepływ powietrza w obiekcie wymuszany jest przez mechaniczne wentylatory.

Na czym polega klimatyzacja?

Zadaniem klimatyzacji jest utrzymywanie w pomieszczeniach pożądanej przez użytkowników temperatury powietrza. System klimatyzacji nie odpowiada za wymianę powietrza w obiekcie, ale za warunki termiczne wewnątrz – dzięki klimatyzatorom użytkownicy pomieszczeń mogą schładzać lub ogrzewać powietrze, zgodnie z własnymi potrzebami. 

Dodatkowo, montaż klimatyzacji wpływa na poziom wilgotności w budynku oraz zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu (choć nie gwarantuje jego wymiany). Klimatyzacja doskonale również filtruje powietrze z cząsteczek pleśni, grzybów, kurzu, pyłków itp. – a to niezwykle ważna właściwość tego urządzenia w oczach alergików. Prawidłowe filtrowanie zależy oczywiście od tego, czy montaż klimatyzacji został przeprowadzony zgodnie ze sztuką oraz regularny serwis klimatyzatora

W zależności od projektu danego budynku, klimatyzacja może pełnić w nim także funkcję dodatkowego lub głównego źródła ogrzewania.

Podobieństwa i różnice pomiędzy wentylacją a klimatyzacją

Cechą wspólną dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wpływanie na odpowiednią atmosferę wewnątrz obiektów – jednak każde z tych urządzeń robi to w innym zakresie. Wentylacja zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach, klimatyzacja – dba o optymalną jego temperaturę. 

Zatem działanie obu systemów wzajemnie się uzupełnia, wpływając na poprawę jakości powietrza w obiekcie. Jednak różnice wynikające z funkcjonalności tych urządzeń sprawiają, że montaż klimatyzacji nie rozwiąże problemu braku wentylacji w budynku oraz odwrotnie: systemy wentylacyjne nie pozwolą użytkownikom na realną i szybką regulację temperatury w pomieszczeniach.