Jak działa rekuperator?

Jak działa rekuperator?

Jak działa rekuperatorMianem rekuperacji określamy proces odzyskiwania energii cieplnej z zanieczyszczonego powietrza i jej wykorzystanie do ogrzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego jest możliwy dzięki systemowi rekuperacji, który stanowi nieodłączny element instalacji wentylacji mechanicznej. Z zalet rekuperacji korzystają obiekty wielkopowierzchniowe, a coraz częściej również właściciele domów jednorodzinnych. Dlaczego?

Wentylacja pomieszczeń

Pod wpływem użytkowania powietrze w pomieszczeniach ulega zanieczyszczeniu. Do głównych zanieczyszczeń bytowych zalicza się bakterie, roztocza, wirusy, dwutlenek węgla, wilgoć, kurz, nieprzyjemne zapachy. Aby poprawić komfort korzystania z pomieszczeń, a jednocześnie zapewnić odpowiednie warunki do życia i pracy człowieka pomieszczenia muszą więc być wentylowane. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna zakładała naturalny obieg powietrza, który jest obecnie mocno utrudniony ze względu na wysoko szczelne drzwi i okna. Jednocześnie grawitacyjne wentylowanie pomieszczeń wiązało się z wyższymi kosztami ich eksploatacji – energia cieplna z zanieczyszczonego powietrza była usuwana na zewnątrz wraz z powietrzem. Do wnętrza nawiewane zaś było powietrze o temperaturze panującej na zewnątrz, co wymuszało jego ogrzanie lub schłodzenie.

Wentylacja z rekuperacją wymusza obieg powietrza bez konieczności rozszczelnienia okien, jednocześnie zapewniając odzysk ciepła i jego ponowne wykorzystanie. Powietrze wraz z zanieczyszczeniami bytowymi trafia do centrali wentylacyjnej wyposażonej w rekuperator, który odbiera zeń ciepło. Następnie energia odzyskana z zanieczyszczonego powietrza jest wykorzystywana do ogrzania czystego powietrza z zewnątrz, w rezultacie czego do pomieszczeń trafia powietrze o żądanej temperaturze. To pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji obiektu i minimalizuje straty ciepła. Jednocześnie wentylacja z rekuperacją pozwala na zachowanie optymalnych parametrów powietrza w pomieszczeniach, dzięki czemu nie są one narażone na wilgoć, grzyby i pleśń.