Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacjaW ujęciu ogólnym klimatyzacja to instalacja, której zadaniem jest uzyskanie i utrzymanie zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu. System składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Jednostki wewnętrzne różnią się od siebie pod względem budowy, systemu montażu oraz parametrów pracy. Jednostki zewnętrzne występują w dwóch wariantach – SPLIT i MULTI SPLIT. Klimatyzacja typu SPLIT to najprostszy system, który składa się z jednego klimatyzatora wewnętrznego i jednej jednostki zewnętrznej. Klimatyzacja typu MULTI SPLIT to rozwiązanie dedykowane dla większych obiektów. W tym wariancie do jednostki zewnętrznej możemy podłączyć od kilku do nawet kilkunastu klimatyzatorów wewnętrznych, przy czym każdy z nich będzie działał niezależnie umożliwiając utrzymanie temperatury powietrza w kolejnych pomieszczeniach na różnych poziomach.

Budowa klimatyzacji

Zasadę działania klimatyzacji bardzo często tłumaczy się na zasadzie działania domowej lodówki. System składa się z sześciu podstawowych elementów, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza przez instalację oraz jego chłodzenie lub ogrzewanie. Warto bowiem pamiętać, że popularna w lecie klimatyzacja w sezonie jesienno-zimowym może być z powodzeniem wykorzystywana do dogrzewania pomieszczeń.

Elementy systemu klimatyzacji

Do podstawowych sześciu elementów systemu klimatyzacji zalicza się:

  • parownik,
  • skraplacz,
  • sprężarka,
  • zawór rozprężny,
  • 2 wentylatory wymuszające przepływ powietrza wokół wymienników.

Ważnym komponentem systemu jest czynnik roboczy, który krąży między parownikiem i skraplaczem, odbierając ciepło z pomieszczenia i oddając je do otoczenia. To w wyniku obiegu czynnika roboczego do pomieszczenia dociera ochłodzone powietrze, podczas gdy ciepło jest odprowadzane poza budynek. Sprężarka i zawór rozprężny w powyższym układzie umożliwiają przejście czynnika roboczego w fazę ciekłą lub gazową, w wyniku których dochodzi do wymiany ciepła.