Na czym polega wentylacja mechaniczna?

Na czym polega wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna cieszy się współcześnie coraz większą popularnością – zwłaszcza wśród osób, które stawiają na odnawialne źródła energii, budowę domów energooszczędnych i pasywnych. Wyjaśniamy, jak działa wentylacja mechaniczna.Na korzyść wentylacji mechanicznej przemawia to, że może być stosowana w pomieszczeniach, w których wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca lub niemożliwa do osiągnięcia. Systemy wentylacji mechanicznej oprócz budynków mieszkalnych są często stosowane też w biurach, szpitalach, hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Jak działa wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna to system wentylacji, w którym powietrze jest wymuszane do przepływu przez specjalne urządzenia mechaniczne, takie jak wentylatory, nawiewniki i wyciągi. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, wentylacja mechaniczna zapewnia kontrolowany i stały przepływ powietrza w pomieszczeniach.

Na poprawne działanie wentylacji mechanicznej składają się:

  • dostarczanie powietrza – na tym etapie powietrze jest przetwarzane i filtrowane, a następnie wprowadzane do pomieszczenia przez nawiewniki, często zasilanie powietrzem odbywa się z zewnątrz, co zapewnia lepszą jakość powietrza;
  • wyciąg powietrza – w tym elemencie powietrze jest usuwane z pomieszczenia i przeprowadzane przez kanały wentylacyjne na zewnątrz poprzez wyciągi, na tym etanie powietrze również jest filtrowane, aby usunąć zanieczyszczenia;
  • system dystrybucji powietrza – system ten obejmuje kanały wentylacyjne, nawiewniki i wyciągi, dzięki jego działaniu powietrze może swobodnie przepływać pomiędzy pomieszczeniami i poziomami budynku.

Wentylacja mechaniczna – rodzaje

Rozróżnia się kilka rodzajów wentylacji mechanicznej, a najważniejsze z nich to:

  • wentylacja mechaniczna wywiewna – przez tzw. nawiewniki, które mogą być umieszczone w oknach lub w ścianach budynku powietrze dostaje się do wnętrza, a przez kratki wentylacyjne podłączone są do centralnego wentylatora wywiewane jest zużyte powietrze;
  • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna – system taki składa się z rozbudowanej sieci kanałów, łączących się z centralą wentylacyjną, przez którą przepływa zarówno powietrze świeże, które jest dostarczane do budynku, jaki zużyte, usuwane z niego, istnieje możliwość zastosowania tego systemu z dodatkową funkcją odzyskiwania ciepła;
  • wentylacja mechaniczna rekuperacyjna, czyli z funkcją odzyskiwania ciepła – powietrze usuwane z budynku, jaki i powietrze świeże przepływają przez specjalny wymiennik ciepła, powietrze, które napływa do budynku w rekuperatorze nagrzewa się ciepłem powietrza zużytego, a następnie dostaje się do wnętrza budynku, obydwa te strumienie płyną w odrębnych kanałach i nie mieszają się ze sobą, dzięki specjalnym filtrom, wchodzącym w skład systemu, do pomieszczenie napływa świeże i oczyszczone powietrze.

Wentylacja mechaniczna pozwala na precyzyjne sterowanie jakością powietrza w pomieszczeniach, co jest szczególnie istotne w przypadku budynków o szczególnych wymaganiach, takich jak szpitale czy laboratoria. Wentylacja mechaniczna może również przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii poprzez zastosowanie odzysku ciepła, który pozwala na odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego i wykorzystanie go do ogrzewania powietrza nawiewanego.