Jak działa pompa ciepła?

Jak działa pompa ciepła?

jak działa pompa ciepła

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Ich zastosowanie pozwala znacząco ograniczyć koszty ogrzewania nieruchomości i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak również obniżania temperatury we wnętrzach. Jak działa pompa ciepła powietrze-woda?

Pompa ciepła wykorzystuje energię nagromadzoną w powietrzu do ogrzewania lub chłodzenia. W praktyce pompa ciepła powietrze-woda wykorzystuje powietrze z zewnątrz, które dzięki czynnikowi chłodniczemu i odpowiedniemu sprężeniu wytwarza ciepło użytkowe. Ciepło użytkowe możemy wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń (wodna instalacja grzewcza – ogrzewanie podłogowe lub grzejniki ścienne) i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Z czego składa się pompa ciepła?

Technologia pomp ciepła jest oparta na bardzo prostym i dobrze znanym mechanizmie, który znamy m.in. z naszych domowych lodówek. Najważniejszymi elementami pompy ciepła są: sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i parownik. Istotną rolę odgrywa również czynnik roboczy, a więc ciecz, która krąży wewnątrz układu przenosząc energię.

Krążący wewnątrz pompy czynnik roboczy wrze pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło. Kiedy w układzie wzrasta ciśnienie i temperatura, dzięki sprężarce czynniki zmienia postać z ciekłej na gazową. W postaci gazowej trafia do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do instalacji. Po oddaniu ciepła do instalacji czynnik w stanie już ciekłym przechodzi przez zawór rozprężeniowy. Tu następuje spadek ciśnienia i temperatury i cały cykl rozpoczyna się ponownie.

Jak i gdzie możemy korzystać z pompy powietrze-woda?

Pompy ciepła typu powietrze-woda można podłączyć do istniejącej instalacji grzewczej, jednocześnie zwiększając jej energooszczędności. Warto przy tym pamiętać, że pompy-ciepła powietrze-woda działają najbardziej efektywnie przy zastosowaniu niskotemperaturowych odbiorników jak ogrzewanie podłogowe czy ścienne. Zaletą ogrzewania podłogowego jest przekazywanie ciepła na bardzo dużą powierzchnię, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać komfort termiczny przy jednoczesnym obniżeniu temperatury samego odbiornika ciepła nawet o 2 stopnie w porównaniu do punktowych źródeł ciepła.